Maanomistajain Liitto

Maanomistajain Liitto on merkittävien maanomistajien edunvalvonta- ja neuvontajärjestö. Maanomistajain Liitto r.y. on ollut vuodesta 1996 ELO:n (European Landowners´ Organization) jäsen. Liitto on perustettu vuonna 1945.

Liiton tehtävät

Maanomistajain Liiton tehtävä on maanomistajien etujen turvaaminen ja kehittäminen sekä jäsenten neuvonta.
Liitto toimii maanomistusoikeuden vahvistamiseksi, maan omistamisen taloudellisten edellytysten parantamiseksi ja maanomistajien päätösvallan lisäämiseksi.
Liitto edistää jäsenistön vanhan arvokkaan rakennuskannan hyödyntämistä ja kulttuurimaiseman kehittämistä.

Liiton tavoitteet

  • Maan yksityisomistuksen säilyminen ja sen vahvistaminen. Maanomistusta koskevan lainsäädännön on oltava avointa, tasa-arvoista ja säännönmukaista. Säädösten tulee olla oikein kohdistettuja ja selkeitä
  • Edistää pitkäjänteistä kulttuurimaiseman ja luonnon hoitoa sopusoinnissa maa- ja metsätalouden kanssa
  • Edistää maaseudun säilymistä elinvoimaisena ja viihtyisänä
  • Säilyttää jokamiehenoikeudet maanomistajien kannalta hyväksyttävinä

Juhlaseminaari 75 vuotta

Tervetuloa seuraamaan juhlaseminaaria verkkolähetyksenä. Katso tallenne seminaarista

Lue lisää

Avoimet ovet 2018

Seuraavat tilat ovat mukana: Pajuparvi, Suontaan kartano, Ali-Nummelan tila, Jaakkola, Tampin kartano, Malmgård, Bosgård ja Kullo gård!

Lue lisää